Administratorem Twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem portalu Facebook.com jest Fotoris Dorota Przybylska, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry. Podanie twoich danych na cele marketingowe Fotoris jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałaś.