Administratorem Twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Facebook jest firma Proper Media Wojciech Przybylski, ul. Sienkiewicza 17/7, 42-600, Tarnowskie Góry, NIP: 6452404466. Podanie Twoich danych na cele marketingowe firmy Proper Media jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałaś/eś.